عباس باصری

مهارت های ارتباطی در کسب و کار

عباس باصری کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی…

در مدرسه استادی 6 با موضوع مهارت های ارتباطی در کسب و کار شرکت نموده ام

کارمند شرکت مخابرات استان تهران در بخش فروش و همچنین نماینده رسمی بیمه عمر پاسارگاد هستم

مهارت های ارتباطی

راه های تماس با ما

شماره جهت پیام در تلگرام: 09128898912

تلفن ثابت (ساعات 10 الی 12 ): 02165585300

شبکه های اجتماعی

شماره حساب های ما

بانک سینا

شماره حساب:36682127146851

شماره کارت:6393461037015381

شماره شبا:IR870590036682102714685001

به نام:عباس باصری

بانک پاسارگاد

شماره حساب:39018000107875621

شماره کارت:5022291042846442

شماره شبا:IR160570390180010787562101

به نام:عباس باصری

فرم تماس با عباس باصری

گارانتی

گارانتی