سبد خرید 0

بخش فروش

دفتر

بی شک یکی از مهمترین قسمت های شرکت و یا ادارات خدمات رسان بخش فروش و توجه به آموزش های این بخش برای افزایش بازدهی می باشد.

شرکتهای موفق از افراد باهوش و دارای توانایی لازم در این بخش استفاده می کنند و در صورت لزوم نسبت به مهیا نمودن شرایط لازم برای این بخش اقدام می کنند تا به تحقق اهداف خود برسند.این شرایط از چهار بخش تشکیل شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

دانش لازم

پایه و اساس موفقیت در فروش داشتن دانش لازم و شناخت کافی به محصول و خدماتی می باشد که توسط فروشنده ارائه می گردد.در بسیاری از شرکت ها پیش از استخدام پرسنل بخش فروش اقدام به برگزاری آزمونهایی جهت بررسی مهارت این افراد می کنند و در گروه هایی دیگر آموزش هایی حین خدمت را لحاظ می کنند ولی در بسیاری از شرکتهای دیگر و یا ادارات خدمات رسان از این بخش غافل شده اند و سرمایه گذاری در این بخش را بعنوان هزینه در نظر می گیرند در حالی که رشد پرسنل بخش فروش منجر به افزایش بازدهی و بقا شرکت خواهد شد.

مهارت لازم

پس از کسب دانش لازم پرسنل بخش فروش می دانند که چه باید بکنند ولی توانایی لازم در ارائه دانستهای خود را ندارند.آنها مانند فارغ تحصیل هایی می مانند که فقط به گرفتن مدرک بسنده کرده اند و مهارت های عملی در دنیای واقعی را تجربه نمیکنند.افرادی هستند که می دانند چه کاری را باید انجام دهند واب نمی توانند که اقدام کنند.

در کنار آموزش های تئوری نیاز به آموزش های عملی برای کسب مهارت می باشد.باید شرایطی را برای پرسنل بخش فروش مهیا کرد که در عمل بتوانند دانش خود را بکار گیرند.

انگیزه لازم

دو مرحله قبل شامل مراحل دانستن و توانستن بخش فروش است ولی موضوعی که از آن نباید غافل شد انگیزه این بخش برای بکار بردن مهارت های لازم می باشد.کارمندی که در این بخش مشغول به فعالیت است و در انتهای هر ماه حقوق ثابتی از شرکت می گیرد معمولا انگیزه لازم برای فروش بیشتر ندارد.از نظر او فروش بیشتر بمنزله تعهد و پیگیری بیشتر می باشد.

متاسفانه در بسیاری از شرکت های مهم و ادارات خدمات رسان یا از آموزش بخش فروش غافل می شوند و یا در بهترین شرایط بدلیل ساختار اشتباه پرداخت حقوق،ایجاد انگیزه برای کارکنان نادیده گرفته می شود.

یکی از بهترین راه کارهای موجود برای ایجاد انگیزه در این بخش پرداخت حقوق بر اساس پورسانت فروش و یا پاداش و دادن جوایز می باشد.

نکته حائز اهمیت این است که در دادن جوایز می بایست سیاستی اتخاذ گردد که بعد از مدتی پرسنل بخش فروش شرطی نشوند و فروش و بازاریابی خود را منوط به گرفتن پاداش نکنند.

محیط لازم

محیط آراسته و مطابق با فعالیتی که انجام می شود می تواند موارد بالا را تکمیل کند.یکی از بهترین قسمت های موجود در هر شرکت می بایست محیطی باشد که پرسنل صف فروش در آنجا مشغول به فعالیت هستند.

محیط مناسب مانند ویترینی می باشد که کل شرکت را توصیف می کند و وقتی مشتری وارد آن می شود کسب و کار را قضاوت خواهد کرد.

برداشت مشتری از محیط مناسب صف فروش این است که با یک شرکت که می تواند درد او را احساس کند و نسبت به برطرف نمودن آن اقدام کند وارد مذاکره شده است.

از موارد دیگر محیط مناسب فراهم کردن ابزار لازم برای پرسنل بخش فروش می باشد.بعنوان مثال شرکتی که در بخش بازاریابی و فروش خدمات کار می کند،فراهم نکردن امکانات اولیه در حوزه ارتباطات مانند پوشش مناسب،خط تلفن اختصاصی و… مانند استخدام مکانیکی می باشد که فاقد جعبه ابزار لازم است.

بخش فروش زمانی موفق است که بداند،بتواند،بخواهد و شرایط انجام کار برای او مهیا باشد.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید